Sekretess

Shinobii.com värnar om kundernas integritet och vi kommer inte sälja, distribuera eller visa identifierbar information för någon tredje part utan ditt uttryckliga samtycke.

Den information som sparas är till för att du ska kunna använda webbplatsen, produkterna och tjänsterna på ett bättre och mer individanpassat sätt.


Ansvarsbegränsning

Denna webplats drivs av Shinobii Technologies. Shinobii avsäger sig allt ansvar för några direkta skador eller några särskilda, direkta, indirekta, uppkommande, följd- eller straffrättsliga skador, inklusive men inte begränsat till någon skada som orsakats av förlust av användning, data, vinst, eller andra immateriella skador, orsakats av användande eller oförmåga att använda denna webplats.

Nyhetsbrev  
© 2009 Shinobii. All Rights Reserved